Viên nén gỗ

VIÊN NÉN VỎ HẠT ĐIỀU

Viên nén vỏ hạt điều được sử dụng làm chất đốt, thay thế các loại nhiên liệu hiện có trên thị trường như: Than đá, củi băm, củi rừng, viên nén củi, trấu và các chất đốt khác. Chúng sinh ra nhiệt lượng cao và giá thành rẻ hơn so với các loại nhiên liệu khác với nguồn cung cấp dồi dào quanh năm. Dễ dàng trộn với phoi và một số vật liệu đốt khác để tăng tốc độ tỏa nhiệt của nồi hơi.

Viên nén vỏ hạt điều được sử dụng làm chất đốt, thay thế các loại nhiên liệu hiện có trên thị trường như: Than đá, củi băm, củi rừng, viên nén củi, trấu và các chất đốt khác. Chúng sinh ra nhiệt lượng cao và giá thành rẻ hơn so với các loại nhiên liệu khác với nguồn cung cấp dồi dào quanh năm. Dễ dàng trộn với phoi và một số vật liệu đốt khác để tăng tốc độ tỏa nhiệt của nồi hơi.

Tách vỏ hạt điều là phế phẩm sau quá trình ép vỏ hạt điều thu được dầu vỏ hạt điều làm nhiên liệu công nghiệp. Khai thác vỏ hạt điều đã được sử dụng làm nồi hơi thay thế than, củi, vì giá thành rẻ, khai thác vỏ hạt điều cũng có nhiệt lượng cao.

Bã điều làm chất đốt cho lò nung, nồi hơi. Khoảng 10 năm trước, bã vỏ điều rất ít được biết đến như một loại nhiên liệu thay thế cho than đá. Sau khi thu hoạch và tách vỏ, người trồng điều thường không sử dụng vỏ hạt điều

Tuy nhiên, từ khi ngành dầu điều phát triển, sau khi ép lấy dầu, bã vỏ điều vô tình được sử dụng như một loại nhiên liệu thay thế rẻ tiền, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hạt điều vỏ cháy giữ nhiệt tốt, nhiệt lượng tỏa ra khá cao.

Đầu đốt có thể sử dụng nhiên liệu hoàn toàn bằng bã vỏ điều hoặc kết hợp bã vỏ điều với than cám, than phụ để tạo thành hỗn hợp nhiên liệu cung cấp nhiệt tốt, giá thành hạ.

Vỏ hạt điều sau khi được ép lấy dầu điều